Termeni & Politici

Acord privind prelucrarea datelor, în conformitate cu reglementările GDPR

Politica de confidențialitate și consimțământul pentru utilizarea datelor

Vă mulțumim că vizitați site-ul nostru web și că sunteți interesat de compania noastră. Relația noastră cu clienții și clienții potențiali este o chestiune de încredere. Încrederea dvs. este de mare valoare pentru noi. Ca atare, recunoaștem importanța și obligația de a procesa cu atenție datele dvs. personale și de a le proteja de abuzuri. Pentru a vă face să vă simțiți în siguranță și sigur atunci când vizitați site-ul nostru web, luăm foarte în serios protecția datelor personale și tratamentul confidențial al prelucrărilor. Prin urmare, acționăm în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea datelor. În această notificare privind protecția datelor, am dori să vă informăm despre datele pe care le stocăm și despre momentul și modul în care le folosim - desigur, în conformitate cu legile aplicabile. CODALE își bazează practicile în special pe Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR). Mai jos, vă explicăm ce informații colectăm în timpul vizitei dvs. pe site-ul nostru și modul în care sunt utilizate.

I. Numele și adresa operatorului

Operatorul de date cu caracter personal în sensul GDPR și alte legi naționale privind protecția datelor din România, precum și alte reglementări privind protecția datelor este: CODALE SRL, o societate cu răspundere limitată care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în : Str. Hărmanului, nr. 5Q, com. Tărlungeni , Județ Brașov, înregistrată la ONRC sub nr. J08/2413/2008 care gestioneaza site-ul https://www.codale.ro.

II. Informații generale despre prelucrarea datelor

1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

În principiu, colectăm și folosim datele personale ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care este necesar pentru furnizarea unui site web funcțional privind serviciile noastre. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc în mod regulat numai cu informarea corecta a utilizatorului. O excepție se aplică cazurilor în care este necesar a obține consimțământul prealabil pentru prelucrarea unor date, situatie in care vom utiliza un formular creat special in acest scop.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6 (1) (a) GDPR servește ca bază juridică. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare executării unui contract la care persoana vizată este parte, Art. 6 (1) (b) GDPR servește ca bază juridică. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale. În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală pe care societatea noastră o aplică (de exemplu, legile naționale de raportare), art. 6 (1) (c) GDPR servește ca bază juridică. Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime ale societății noastre sau ale unei părți terțe și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra primului interes, Art. 6 (1) (f) GDPR servește ca bază juridică pentru prelucrare.

3. Ștergerea datelor și durata depozitării

Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării va înceta să mai existe. În plus, legislația națională poate prevedea ca stocarea să se efectueze pe o durată mai mare pentru punerea în aplicare a unor dispoziții legale la care este supus operatorul. Inclusiv ștergerea datelor are loc și atunci când expiră o perioadă de depozitare prevăzută de dispozițiile menționate, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.

III. Furnizarea conținutului site-ului și crearea fișierelor de jurnal

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

De fiecare dată când site-ul nostru este accesat, sistemul nostru colectează automat date și informații de la sistemul calculatorului care îl accesează. Se colectează următoarele date:

  • (1) Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată
  • (2) Sistemul de operare al utilizatorului
  • (3) Adresa IP a utilizatorului
  • (4) Data și ora accesului
  • (5) site-uri web din care sistemul utilizatorului este redirecționat către site-ul nostru

Datele sunt de asemenea stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Nu are loc stocarea acestor date împreună cu alte date personale ale utilizatorului. Nu se pot crea profiluri personale pentru utilizatori. Datele stocate sunt evaluate numai în scopuri statistice.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor log este Art. 6 (1) (f) GDPR.

3. Scopul procesării datelor

Depozitarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite livrarea conținutului site-ului către echipamentul utilizatorului. Pentru a face acest lucru, adresa IP a utilizatorului trebuie păstrată stocată pe durata sesiunii. Depozitarea în fișiere log este efectuată pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. În plus, datele sunt utilizate pentru a optimiza site-ul și a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației. În acest context, nu există nicio evaluare a datelor în scopuri de marketing. Aceste scopuri reprezintă, de asemenea, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor conform art. 6 (1) (f) GDPR.

4. Durata depozitării

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru colectarea lor. Dacă datele sunt colectate în scopul furnizării con't'inutului site-ului web, acesta este cazul când se încheie respectiva sesiune. Dacă datele sunt stocate în fișierele de jurnal, acestea sunt șterse automat după cel mult șapte zile. Este posibilă stocarea suplimentară în situații de atacuri cibernetice. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau anonime, împiedicându-le astfel să fie asociate cu clientul vizitat.

5. Opțiuni de opoziție și eliminare

Colectarea de date pentru furnizarea site-ului web și stocarea datelor în fișierele log este esențială pentru funcționarea site-ului. Drept urmare, utilizatorul are opțiunea de a nu furniza datele solicitate, însă nu va putea accesa serviciile oferite de către noi.

IV. CONTACTUL / CONTACTUL PRIN E-MAIL

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

O opțiune de contact este disponibilă pe site-ul nostru, care poate fi utilizată pentru contactul electronic. Dacă un utilizator utilizează această opțiune, acesta poate fi contactata de catre noi prin adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail sunt stocate în sistemul de e-mail. În acest context, nu există nici o divulgare a datelor către terțe părți. Datele sunt folosite exclusiv pentru procesarea conversației.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea acestor date este Art. 6 (1) (a) GDPR în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul. Baza juridică pentru prelucrarea datelor este, în plus, Art. 6 (1) (f) GDPR. În cazul în care se stabilește un contact în vederea încheierii unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este Art. 6 (1) (b) GDPR.

3. Scopul procesării datelor

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ca parte a contactului prin e-mail, este prezentat interesul legitim necesar în prelucrarea datelor.

4. Durata depozitării

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru stocarea lor. Pentru datele personale trimise prin e-mail, acestea votr fi stocate pana când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate deduce din circumstanțe faptul ca aspecte relevante au fost clarificate definitiv. În cazul în care contactul este o utilizat pentru o relație precontractuală (ofertă sau cerere), datele transferate sunt de asemenea stocate în cadrul companiei. Dacă nu apare o relație contractuală, vom șterge datele după un an efectiv din momentul contactului.

5. Opțiuni de opoziție și eliminare

Utilizatorul are opțiunea de a se opune prelucrării datelor personale în orice moment. Am stabilit adresa de e-mail contact@codale.ro în acest scop. Rețineți că, în cazul unei obiecții de prelucrare, conversația nu poate fi continuată și nu putem crea oferte sau alte servicii . Toate datele personale stocate în cursul contactului vor fi șterse în acest caz.

V. Contact online prin intermediul site-ului

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pe site-ul nostru (www.codale.ro), aveți opțiunea de a alege serviciile și soluțiile pe care CODALE le oferă. Dacă un utilizator folosește această opțiune, datele introduse în formularul de contact vor fi transmise la noi printr-un email. Aceste date includ: numele și/sau prenumele sau numele firmei dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de angajați / adrese de email, data și ora procesarii. Toate datele introduse de dvs. vor fi criptate, furnizorul nostru IT este angajat să manipuleze datele dvs. Acestea vor fi transmise în conformitate cu legea privind protecția datelor. Avem toate măsurile organizatorice și tehnice pentru a vă proteja datele. În acest context, nu va mai avea loc niciun transfer suplimentar al datelor către terți. Datele sunt folosite exclusiv pentru procesarea cereri dvs. și pentru comunicare.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor este încheierea unui contract de cazare cu utilizatorul în conformitate cu art. 6 (1) (b) GDPR.

3. Scopul procesării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal din formularul de contact este exclusiv în scopul procesării cererii dvs. și a posibilității realizării unei oferte comerciale.

4. Durata depozitării

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru colectarea lor. În cazul unei relații contractuale, vom șterge datele primite de îndată ce sunt îndeplinite cerințele de păstrare națională, comercială, statutară sau contractuală.

5. Opțiuni de opoziție și eliminare

Utilizatorul are opțiunea de a se opune prelucrării datelor personale în orice moment. Am stabilit adresa de e-mail contact@codale.ro în acest scop. Rețineți că, în cazul unei obiecții, rezervarea nu poate fi finalizată și conversația nu poate fi continuată.

VI. Serviciul de newsletter (buletin de știri)

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pe site-ul nostru, ar putea exista opțiunea de a vă înscrie pentru serviciul nostru de știri în diferite moduri. Dacă un utilizator folosește această opțiune, datele introduse în formular vor fi transmise la noi și stocate. Aceste date includ: adresa de e-mail și informații voluntare, cum ar fi titlul, prenumele, numele, nume companie, domeniu de activitate sau industrie. Dacă vă înscrieți pentru un buletin informativ de pe site-ul nostru, datele vor fi stocate în instrumentul nostru de newsletter, cu condiția ca să obținem consimșămantul dvs. explicit transmis în conformitate cu legea privind protecția datelor. Avem toate măsurile organizatorice și tehnice pentru a vă proteja datele. Trebuie să primim o adresă de e-mail validă în care destinatarul ne anunță în mod clar că dorește să primească buletinul informativ, apoi vom colecta datele prin intermediul formularului de înscriere de pe site-ul nostru. În acest context, nu va mai avea loc niciun transfer suplimentar al datelor către terți. Datele sunt folosite exclusiv pentru trimiterea buletinelor informative.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor este consimțământul destinatarului în conformitate cu art. 6 (1) (a) GDPR. Acest lucru este asigurat printr-o procedură dublu opt-in.

3. Scopul procesării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal este destinată exclusiv trimiterii de buletine informative individuale.

4. Durata depozitării

Datele vor fi șterse de îndată ce serviciul de newsletter va fi dezabonat.

5. Opțiuni de opoziție și eliminare

Destinatarul are opțiunea de a se opune prelucrării datelor personale în orice moment. În fiecare buletin informativ, destinatarul se poate dezabona de la serviciul de newsletter. De asemenea, am creat adresa de e-mail contact@codale.ro

VII. Consultanță, publicitate și studii de piață

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pentru sprijinul, consultanța și publicitatea pentru serviciile oferite de către noi vom putea să colectăm și folosim date despre persoana de contact, numărul de telefon și adresa de mail. Informațiile sunt obținute din diverse surse, fie prin intermediul unei cereri (prin e-mail sau telefon), dar și prin evenimente, târguri, cărți de vizită primite de personalul nostru de vânzări etc. În acest context, nu există nici o divulgare a datelor către terțe părți. Datele sunt folosite exclusiv în scopurile menționate.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Baza juridică pentru prelucrarea datelor este, în plus, Art. 6 (1) (f) GDPR. În cazul în care se stabilește un contact în vederea încheierii unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este Art. 6 (1) (b) GDPR.

3. Scopul procesării datelor

Utilizăm aceste informații de contact exclusiv pentru scopurile proprii și pentru proiectarea bazată pe necesități a propriilor noastre activități de vânzări.

4. Durata depozitării

Nu este prevăzută nicio perioadă generală de ștergere. Cu toate acestea, în cazul în care departamentul de vânzări nu va avea contact cu compania în decurs de trei ani, departamentul de vânzări va decide dacă va șterge persoana de contact pentru companie. În cazul în care contactul este o relație precontractuală (ofertă sau cerere de rezervare), datele transferate sunt de asemenea stocate în software-ul hotelier și utilizate pentru performanța contractului. Dacă nu apare o relație contractuală, vom șterge datele după un an efectiv la sfârșitul anului.

5. Opțiuni de opoziție și eliminare

Contactul companiei are opțiunea de a se opune prelucrării datelor personale în orice moment. Am creat adresa de e-mail pentru protecția datelor contact@codale.ro în acest scop. Toate datele personale ale persoanei de contact salvate pentru partenerul de afaceri vor fi șterse în acest caz.

VIII. Utilizarea cookie-urilor

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Fișierele cookie sunt fișiere mici, care ne permit să stocăm pe computer informațiile specifice legate de dvs., în timp ce vizitați unul dintre site-urile noastre. Cookie-urile ne ajută să determinăm frecvența utilizării și numărul de utilizatori pe site-urile noastre, precum și să oferim ofertele noastre cât mai confortabile și mai eficiente pentru dvs. Folosim module cookie pe site-ul nostru care permit o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorilor. În acest fel, pot fi transmise următoarele date: termenii de căutare introduși, frecvența vizualizărilor de pagină, utilizarea funcțiilor site-ului web. Datele utilizatorilor colectate în acest mod sunt pseudonimizate prin măsuri de precauție tehnice. Ca atare, datele nu mai pot fi asociate cu utilizatorul care vizitează. Datele nu sunt stocate împreună cu alte date personale ale utilizatorilor. Atunci când accesăm site-ul nostru, utilizatorul este informat despre utilizarea cookie-urilor în scopuri analitice și este obținut consimțământul acestora pentru prelucrarea datelor personale utilizate în acest context. În acest context, se face trimitere și la această politică de confidențialitate.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care utilizează cookie-uri pentru analiză este consimțământul utilizatorului în conformitate cu art. 6 (1) (a) GDPR.

3. Scopul procesării datelor

Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este de a facilita utilizarea site-urilor web pentru utilizatori. Unele caracteristici ale site-ului nostru nu pot fi oferite fără utilizarea cookie-urilor. Pentru ei, browserul trebuie recunoscut chiar și după schimbarea paginilor. Datele de utilizator colectate prin cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic nu sunt folosite pentru a crea profiluri de utilizator. Cookie-urile de analiză sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea site-ului nostru și a conținutului acestuia. Prin cookie-urile de analiză, învățăm cum este folosit site-ul web, permițându-ne să optimizăm în mod constant serviciile noastre. În aceste scopuri, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu art. 6 (1) (f) GDPR.

4. Durata opțiunilor de stocare, opoziție și ștergere

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transferate de acesta pe site-ul nostru. Prin urmare, ca utilizator, aveți control complet asupra utilizării cookie-urilor. Prin modificarea setărilor în browserul dvs. de internet, puteți dezactiva sau restricționa transferul cookie-urilor. Cookie-urile salvate anterior pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face automat. Dacă cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru, este posibil ca toate funcțiile site-ului să nu poată fi utilizate în întregime. Utilizarea serviciilor noastre este posibilă și fără cookie-uri și scripturi. Puteți dezactiva stocarea modulelor cookie și a scripturilor în browserul dvs., le puteți restricționa la anumite site-uri web sau puteți seta browserul să vă anunțe atunci când este trimis un modul cookie. De asemenea, puteți șterge cookie-urile de pe hard disk-ul computerului dvs. în orice moment. Puteți instala programe de completare pentru a bloca scripturile. NoScript pentru Firefox și ScriptSafe pentru Google Chrome sunt exemple de astfel de extensii pentru browser. Acestea nu numai că blochează orice tip de JavaScript, ci blochează și pe site-uri Web anumite trackere, Java, Flash și alte pluginuri. Dacă sunteți preocupat de modulele cookie terță parte, le puteți respinge în mod specific și le puteți primi în continuare cookie-urile care fac ca site-ul nostru să funcționeze corect. Acesta este modul în care puteți respinge cookie-urile din oricare dintre browserele principale:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Edge
Safari
Rețineți, totuși, că în aceste cazuri va trebui să așteptați o prezentare limitată a paginii și o interfață cu utilizatorul limitată.

5. Informații suplimentare

Pe lângă informațiile de mai sus despre utilizarea cookie-urilor, rețineți următoarele: Utilizarea Google Analytics, Google Convers Tracking și Google Ads Site-ul nostru utilizează Google Analytics, Google Convers Tracking și Google Ads. Acestea sunt serviciile Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii ("Google").

Acest serviciu utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează "module cookie", fișiere text care sunt stocate pe computerele utilizatorilor și permit analiza utilizării site-ului web. Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea acestui site de către utilizatori sunt, de obicei, transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, dacă anonimizarea IP este activată pe acest site web, Google va trunchia adresele IP ale utilizatorilor în prealabil în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă la un server Google din SUA și va fi trunchiată acolo. Anonimizarea IP este activă pe acest site web. În numele operatorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către utilizatori a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browser ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google. Utilizatorii pot preveni stocarea cookie-urilor prin configurarea software-ului browserului lor în consecință; cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că este posibil să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site în acest caz. În plus, utilizatorii pot împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie și a utilizării site-ului web (inclusiv a adresei dvs. IP) de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea pluginului browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Ca o alternativă la programul de adăugare a browserului sau în browserele de pe dispozitive mobile, faceți clic pe acest link pentru a împiedica Google Analytics să colecteze date pe acest site în viitor. Acesta va stoca un cookie de tip opt-out pe dispozitiv. Dacă ștergeți cookie-urile, va trebui să faceți din nou clic pe acest link. În plus, se aplică explicațiile din secțiunea XI (1) - (4) de mai sus. Dezactivarea publicității Google ( http://www.google.com/privacy_ads.html) sau pe pagina de dezactivare a Inițiativei de publicitate în rețea (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp )

IX. Protecția minorilor

Acest site este destinat pentru utilizare în principal adulților. În prezent nu avem servicii destinate pentru copii. Prin urmare, nu colectăm cu bună știință informații pentru a determina vârsta și nu colectăm cu bună știință informații personale de la copii sub vârsta de 16 ani. Cu toate acestea, recomandăm tuturor vizitatorilor site-ului nostru sub 16 ani să nu divulge sau să furnizeze personal informații prin intermediul serviciului nostru. În cazul în care constatăm că un copil cu vârsta sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom șterge datele personale ale copilului din fișierele noastre.

X. Drepturile persoanelor vizate

Dacă datele dvs. personale sunt procesate, sunteți un subiect de date în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi în ceea ce privește controlorul. Aveți dreptul la informații cu privire la datele personale stocate despre dvs., scopul prelucrării, eventualele transferuri către alte entități și durata de stocare. Dacă datele sunt inexacte sau nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, puteți solicita ca datele să fie corectate, șterse sau restricționate. În măsura în care sunt prevăzute în procedurile de procesare, puteți vizualiza și corecta datele dvs., dacă este necesar. În cazul în care situația dvs. personală determină motive împotriva procesării datelor dumneavoastră personale, puteți să vă opuneți acestui lucru în măsura în care prelucrarea se bazează pe un interes legitim. Operatorul nu va mai prelua datele personale referitoare la dvs. decât în cazul în care poate demonstra motive legitime temeinice de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea este în scopul aplicării, exercitării sau apărării împotriva revendicărilor legale. În cazul în care datele personale referitoare la dvs. sunt procesate în scopul comercializării directe, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor personale referitoare la dvs. în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu o astfel de comercializare directă. Dacă vă opuneți procesării în scopuri de marketing direct sau de profil, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri. Aveți dreptul să revocați declarația de aprobare în conformitate cu legea privind protecția datelor în orice moment. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la momentul revocării. Dacă aveți întrebări despre drepturile dvs vă rugăm să ne contactați la adresa contact@codale.ro

XI. Dreptul de adresare către ANSPDPC

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea nationala de supraveghere a protecției datelor fără a aduce atingere oricărei alte măsuri administrative sau judiciare, dacă considerati că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. încalcă legile privind protecția datelor. Autoritatea de supraveghere cu care se depune reclamația vă va notifica despre stadiul și rezultatul plângerii dvs., inclusiv despre posibilitatea unei căi de atac. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul dataprotection.ro

XII. Securitate

CODALE utilizează măsuri tehnice și organizatorice de securitate în conformitate cu art. 32 GDPR pentru a vă proteja datele gestionate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesului accidental sau intenționat de către persoane neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în mod continuu, în conformitate cu evoluțiile tehnologice. Accesul la acestea este posibil numai pentru un număr redus de persoane autorizate și persoane care se angajează să îndeplinească obligații speciale privind protecția datelor care sunt implicate în sprijinul tehnic, administrativ sau editorial al datelor.

XIII. Declarația de aprobare a utilizatorului

Prin utilizarea site-urilor noastre web și a ofertelor conținute în acestea, sunteți de acord să stocăm datele personale pe care ni le-ați trimis voluntar și să le procesăm și să le folosim în conformitate cu această politică de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a modifica, actualiza sau completa această politică de confidențialitate în orice moment. Orice politică de confidențialitate revizuită se aplică numai datelor cu caracter personal care au fost colectate sau modificate de la intrarea în vigoare a politicii revizuite.

Versiune: Martie 2023