Termeni & Politici

Politica de Confidențialitate

CODALE SRL cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.codale.ro, clienți, potențiali clienți) în cadrul prezentei Politici de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal (Politica), aplicabilă pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are scopul de a vă oferi informații despre modul în care CODALE SRL colectează și procesează datele dvs. personale prin utilizarea acestui site web, inclusiv orice date pe care le puteți furniza prin intermediul acestui site.

Acest site web nu este destinat copiilor și nu colectăm cu bună știință date referitoare la copii.

Este important să citiți această Politică împreună cu orice altă notificare de confidențialitate sau o notificare de procesare corectă pe care o putem furniza în anumite ocazii când colectăm sau preluăm date personale despre dvs., astfel încât să știți cum și de ce folosim datele dvs. Aceasta Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.codale.ro, inclusiv dispozitive de tip smartphone sau tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.codale.ro și să nu furnizați datele dumneavoastră către CODALE SRL.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, CODALE SRL administrează în condiții de siguranță, cu bună-credință și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră în contextul vizitării site-ului și/sau achiziționării serviciilor CODALE SRL.

Prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici sunteţi de acord cu aceasta și cu colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CODALE SRL.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

CODALE SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • 1. Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.codale.ro;
 • 2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.codale.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică;
 • 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor CODALE SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a pieței;
 • 4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.codale.ro);
 • 5. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și în scopul arhivării.

Marketing

Putem folosi datele dvs. de identitate, datele de contact, date tehnice privitoare la utilizarea site-ului de către dumneavoastră și profil pentru a forma o imagine asupra a ceea ce credem că ați dori sau că aveți nevoie sau ce vă poate interesa. Acesta este modul în care decidem ce oferte pot fi relevante pentru dvs. (numim aceasta marketing). Veți primi comunicări de marketing de la noi dacă ați solicitat informații de la noi sau ați achiziționat servicii de la noi și, în fiecare caz, nu ați renunțat primirea acestor informații de marketing.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm

Datele personale sau informațiile personale înseamnă orice date sau informații despre o persoană pe baza cărora poate fi identificată persoana respectivă. Conceptul de date personale nu include datele din cuprinsul cărora identitatea a fost eliminată (date anonime).

Pentru realizarea scopurilor de mai sus, CODALE SRL prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.codale.ro: nume, prenume, adresa (domiciliul /reședința), adresa de e-mail, data și locul nașterii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului (localizarea acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware utilizat), informații în legătură cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit website-ul www.codale.ro;
 • 2. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări servicii pe website-ul www.codale.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:denumire, cod fiscal, registru comertului, cont banca, nume, prenume, adresa (domiciliul /reședința), cod numeric personal, e-mail, data și locul nașterii, adrese de livrare;
 • 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor CODALE SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative):denumire firma, cod fiscal, nr. inreg.registru comertului, cont banca, nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliul /reședința);
 • 4. CODALE SRL prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale;
 • 5. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de CODALE SRL, îmbunătățirea calității serviciilor: denumire firmă, adresa, cod fiscal, nr. registrul comerțului, cont bancar, nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (sediu companie, domiciliul / reședință);
 • 6. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și în scopul arhivării: stocarea de date cu caracter personal pentru scopurile descrise mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Nu colectăm nici o categorie specială de date personale despre dvs. (aceasta include detalii despre rasa sau etnia dvs., credințele religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, calitatea de membru al sindicatelor, informații despre sănătatea dumneavoastră și datele biometrice și genetice). De asemenea, nu colectăm nici o informație despre condamnări penale și infracțiuni.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca CODALE SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea CODALE SRL de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Moduri în care colectăm datele dvs. personale

Utilizăm diferite metode pentru a colecta date ale și despre dvs., inclusiv prin: Interacțiuni directe. Ne puteți da datele dvs. de identitate, de contact și de date financiare prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.codale.ro sau prin corespondența cu noi prin poștă, telefon, email sau altfel. Acestea includ date cu caracter personal pe care le furnizați atunci când (i) comandați serviciile noastre; (ii) solicitați informațiile de marketing care vă vor fi trimise; (iii) completați un formular de feedback sau ne transmiteți feedback-ul dumneavoastră în vreun alt mod;

Unelte de măsurare a traficului - Folosim servicii de măsurare a traficului puse la dispoziție de terțe părți (Google Analytics, Google Webmaster Tools, hostico.ro) pentru a colecta informații despre utilizarea Site-ului, cum ar fi vizitele, paginile vizitate. De asemenea urmărim și popularitatea conținutului publicat. Uneltele de măsurare a traficului folosesc tehnici specifice de urmărire (de exemplu: cookies) pentru a recunoaște dispozitivul și a analiza informațiile despre dumneavoastră. Colectează următoarele informații: ce pagini ați vizitat dar și cât timp ați petrecut pe aceste pagini, adresa dumneavoastră de ip, ce sistem de operare folosiți, ce browser folosiți precum și ce site ați vizitat înainte de a ajunge la site-ul nostru.

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multora dintre scopurile menționate mai sus, CODALE SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • 1. partenerilor contractuali ai CODALE SRL (cum este cazul companiilor cu care CODALE SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
 • 2. furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă CODALE SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asigurători, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu CODALE SRL; precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele colectate și procesate de CODALE SRL nu se vând / transferă în orice alt mod către terți (alții decât cei menționați mai sus) și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor CODALE SRL.

Drepturile dumneavoastră

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • - dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform legii;
 • - dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • - dreptul de intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • - dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea sau actualizarea în condițiile legii. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără necesitatea unei justificări;
 • - dreptul de a cere ștergerea datelor;
 • - dreptul de a cere transferul (portarea) datelor dumneavoastră;
 • - dreptul a vă retrage consimțământul (în cazul în care colectarea și procesarea se face pe baza consimțământului);
 • - dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materia protecției datelor cu caracter personal.

Durata prelucrării datelor

Vă puteți exercita aceste drepturi și puteți să vă opuneți oricând și fără justificare prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin transmiterea către CODALE SRL (prin poștă: Județul Brașov, Loc. Tărlungeni, Str. Hărmanului, nr. 5Q, cod postal 507220 sau pe e-mail contact@codale.ro), a unei solicitări scrise, datată și semnată în acest sens. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al SC CODALE SRL (i.e. persoana responsabilă cu protecția datelor). În urma transmiterii solicitării dumneavoastră, este probabil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost înregistrată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor în decursul unei luni calendaristice. Ocazional, acest proces poate avea o durată mai lungă dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau dacă ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține la curent.

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu orice actualizări ale acesteia.

Site-uri terțe

Acest site poate include link-uri către site-uri, plug-in-uri și aplicații aparținând unor terțe părți. Dacă faceți clic pe acele linkuri sau dacă activați aceste conexiuni, este posibil ca terțe părți să colecteze sau să proceseze date despre dvs. Nu controlăm aceste site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de confidențialitate. Când părăsiți site-ul nostru, vă încurajăm să citiți notificarea de confidențialitate al fiecărui site pe care îl vizitați.

Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri proprii și de la terți. Mai multe detalii puteți găsi în politica de utilizare cookie.