Termeni & Politici

Regulamentul Serviciilor Google Workspace

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament reglementează termenii și condițiile de furnizarea serviciilor Google Workspace (denumite în continuare: Servicii Google Workspace) de către codale.ro / CODALE SRL - Societate cu răspundere limitată / cu sediul social în com. Tărlungeni, str. Hărmanului, nr. 5Q 507220, județ Brașov, înregistrată cu Numărul Registrului Comerţului J08/2413/2008, Cod fiscal 24443935, cu un capital social în valoare de 200 RON, plătit integral.

2. codale.ro prestează Serviciile Google Workspacepe baza unei colaborări cu firma Google Ireland Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irlanda IE6388047 (denumită în continuare: Partener).

II. Condițiile de utilizare a Serviciilor Google Workspace

1. Serviciile Google Workspace sunt serviciile prestate pe cale electronică de către codale.ro în colaborare cu Partenerul, indicate în Anexa nr. 1 la Regulament, disponibilă pe site-ul web CODALE la adresa https://codale.ro/legal/anexa1-google-workspace

2. Specificațiile Serviciilor Google Workspace și Lista de Prețuri sunt disponibile pe site-ul web CODALE la adresa: https://codale.ro/preturi-adresa-email. Specificațiile complete ale Serviciilor Google Workspace împreună cu parametri tehnici se află pe site-uri web la adresele:
https://workspace.google.com/pricing.html și
https://workspace.google.com/intl/pl/essentials/.

3. Selectarea tipului de Serviciu Google Workspace dintre cele descrise în Anexa 1 la Regulament și a parametrilor săi descriși în Specificația Serviciului Google Workspace, inclusiv selectarea Perioadei de Abonament are loc în etapa plasării comenzii de către Client.

4. Condițiile necesare pentru utilizarea ServiciilorGoogle Workspace sunt următoarele:

5. În cadrul utilizării Serviciilor Google Workspace, Clientul are acces la panoul de administrare:

III. Rezilierea contractului de prestare a Serviciului Google Workspace de către codale.ro

1. Contractul de prestare a Serviciului Google Workspace este încheiat între CODALE SRL și Client pe o perioadă limitată, care acoperă Perioada de Abonament indicată în Specificațiile Serviciului Google Workspace comandat și plătit de Client.

2. Contractul de prestare a Serviciului Google Workspace poate fi reziliat înainte de expirarea Perioadei de Abonament indicate la pct. 1 de către Client sau succesorii săi legali, care au devenit parte la contractul pentru furnizarea Serviciului Google Workspace în succesiune universală sau singulară, numai ca urmare a unor circumstanțe pentru care singurul responsabil este codale.ro, inclusiv în cazul în care codale.ro nu va menține disponibilitatea Serviciului Google Workspace la nivelul SLA declarat. Încetarea contractului de furnizare a Serviciului Google Workspace, menționat în fraza precedentă, va avea loc în condițiile stabilite în primul rând în licența menționată la cap. II pct. 4 lit. c, iar în aspectele nereglementate, în temeiul termenilor stabiliți în Regulamentul codale.ro , disponibil pe site-ul codale.ro la: https://codale.ro/legal/termeni-legali.

IV. Dispoziții finale

1. În domeniile care nu intră sub incidența prezentului Regulament, se aplică Regulamentul codale.ro disponibil pe site-ul web la adresa https://codale.ro/legal/termeni-legali și licența menționată la cap. II. pct. 4 lit. c.

2. codale.ro își rezervă dreptul de a modifica Anexa nr. 1 la Regulament prin modificarea tipurilor și caracteristicilor Serviciilor Google Workspace (extindere și limitare, adăugarea altora noi). O astfel de modificare nu constituie o modificare a prezentului Regulament în înțelegerea legii și a Regulamentului codale.ro disponibil pe site-ul web la adresa: https://codale.ro/legal/termeni-legali. O astfel de modificare nu afectează utilizarea Serviciilor Google Workspace în temeiul contractelor de prestare a Serviciilor Google Workspacede către codale.ro, încheiate înainte de introducerea sa.