Termeni & Politici

Angajament de calitate

CODALE asigură un angajament de calitate universal, numit în continuare SLA, pentru toate Serviciile Contractate. Înțelegem prin Servicii Contractate următoarele: Găzduire Web, Servere Virtuale, Servere Dedicate, Găzduire Cloud, Serviciu DNS și DNS Premium, Serviciul profesional de email prin Google Workspace. Dacă vom determina că într-o anumită lună, fie ca urmare a unor probleme de infrastructură fie a unui echipament hardware defect nu am reușit să ne îndeplinim garanția de calitate a Serviciului Contractat, vom prelungi perioada contractuală cu perioada în care acesta nu a fost disponibil.

1. Garanție diferită în funcție de serviciu

În funcție de tipul de Serviciu Contractat, garanția oferită este diferită.

2. Găzduire site web, eCommerce, domeniu, servere dedicate și cloud

Pentru toate Serviciile Contractate ce se încadrează în aceste categorii oferim o garanție de 99% Uptime. Dacă disponibilitatea Serviciului Contractat, este afectată de o lucrare de mentenanță neanunțată sau un downtime neprogramat, vom prelungi valabilitatea Serviciului Contractat cu o (1) zi pentru fiecare oră de nefuncționalitate.

3. Contracte servere VPS și dedicate

Pentru toate Serviciile Contractate ce se încadreaza în această categorie oferim o garanție de 99.9% Uptime Primele patruzeci și cinci (45) de minute (echivalentul a 0,1%) de indisponibilitate a serviciului nu sunt luate în calcul. Dacă disponibilitatea Serviciului Contractat scade sub 99.9% vom prelungi valabilitatea Serviciului Contractat cu o (1) zi pentru fiecare oră de nefuncționalitate.

4. Alocare perioadă de gratuitate

Prelungirea perioadei de valabilitate a Serviciului Contractat se face numai în baza unei cereri transmise către departamentul plăți cel mai târziu în a 10 zi de la incidentul reclamat.

5. Limitări

Perioada maximă de prelungire este de o (1) lună de gratuitate a serviciului. Downtime-ul trebuie să fie confirmat de unul din membrii echipei noastre de Suport.

6. Excepții

Conturile clienților nu vor fi creditate conform acestui angajament de calitate , dacă orice eroare respectiv nefuncționare a site-ului este cauzată sau generată de:

 • - situații de forță majoră în care noi nu putem avea nici o influență cum ar fi:
  • * războaie
  • * calamități naturale
  • * indisponibilitatea/întreruperea comunicațiilor
  • * foc
  • * atacuri informatice: viruți, hackeri, DDoS, Flood, SYN
  • * cutremure
  • * embargouri
  • * acțiuni ale autoritatilor legale competente
 • - lucrări de întreținere anunțate
 • - domain name system (DNS), probleme care nu pot fi controlate de CODALE
 • - probleme de rețea Internet (în afara rețelei noastre) cum ar fi furnizorul dumneavoastră de Internet sau orice alta cauză
 • - nefuncționarea corectă a unui software oferit de altă sursă (scripturi gratuite, software de comerț electronic sau procesator de plăți online)

7. Amendament

CODALE își rezervă dreptul de a modifica termenii acestui Angajament de Calitate. Orice modificare va fi anunțată prin intermediul site-ului nostru.